Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

Hơn nghìn chỉ tiêu NV3 vào ĐH, CĐ chính quy

Ngày 19/02/2013

Thời điểm này, một số trường ĐH tiếp tục công bố xét tuyển bổ sung đợt 3 ở cả hai hệ ĐH và CĐ.