Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Saturday, 25/05/2024 | 17:42

Ma trân Đề thi THPT QG môn Địa K12 (2016-2017)

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

MÔN: ĐỊA LÝ

Chủ đề

Tổng số câu

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

I. Địa lý tự nhiên

7

3

2

2

0

- Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

- Đặc điểm chung của tự nhiên

- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 

 

 

 

 

II. Địa lý dân cư

3

1

1

1

0

- Đặc điểm dân số và phân bố dân số

- Lao động và việc làm

- Đô thị hóa

 

 

 

 

 

III. Địa lý các ngành kinh tế

10

3

3

3

1

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

+ Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới

+ Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

+ Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp

+ Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

+ Cơ cấu ngành công nghiệp

+ Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp

+ Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

+ Vấn đề phát triển và phân bố các nhành dịch vụ

+ Vấn đề phát trienr và phân bố thương mại, du lịch

 

 

 

 

 

IV. Địa lý vùng kinh tế

10

3

2

3

2

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miển núi Bắc Bộ

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nhành ở Đồng bằng sông Hồng

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL

- Vấn đề phát triển kinh tế - an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

- Các vùng kinh tế trọng điển

 

 

 

 

 

V. Thực hành

10

4

2

3

1

- Atlat địa lý Việt Nam

- Bảng số liệu

- Biểu đồ

 

 

 

 

 

Tổng cộng

40

60%

40%

35%

25%

30%

10%

Số câu

40

14

10

12

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: