Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
08/09/2019 | 18:01 - Lượt xem: 1237

TĂNG CƯỜNG DẠY ĐẠO ĐỨC TRONG TRƯỜNG HỌC

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có viết: ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên. Điều này đang được các nhà trường triển khai ngay từ ngày đầu năm học.

Nguồn: http://quochoitv.vn

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác