Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Saturday, 25/05/2024 | 17:39

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO SINH DỤC- SỰ THỤ TINH

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO SINH DỤC- SỰ THỤ TINH:

Picture1

Giảm phân hình thành tinh trùng và trứng

 

1. Các giai đoạn phát triển của tế bào sinh dục

Giai đoạn 1

Ø Vị trí: Xảy ra tại vùng  sinh sản của ống sinh dục

Ø Nội dung: Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần

Ø Kết quả:  1TBSDSK (2n) à 2k TBSD chín  (2n)

Giai đoạn 2

Ø Vị trí: Xáy ra tại vùng  sinh trưởng của ống sinh dục

Ø Nội dung: Tế bào sinh dục chín tích lũy chất dinh dưỡng để lớn lên

Ø Kết quả:  2k TBSD chín (2n) à 2k TBSDSK chín (2n)

Giai đoạn 3:

Ø Vị trí: Xáy ra tại vùng chín của ống sinh dục

Ø Nội dung: Tế bào sinh dục chín giảm phân

Ø Kết quả:  2k  TBSD chín (2n) à 4 . 2k Giao tử đực – tinh trùng (n) hoặc 2k giao tử cái – trứng (1n)  + 3. 2k thể định hướng (1n)

 

 

 

2. Sự thụ tinh :

Sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng (thụ tinh)

 

 

Ø Là quá trình kết hợp 1 giao tử đực (1n) với một giao tử cái (1n)  để cho một hợp tử (2n)

3. Các công thức cơ bản:

Ø Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình phát sinh giao tử lần: 2n.(2k+1 -1)

Ø Hiệu suất thụ tinh của giao tử :

Ø Số kiểu tổ hợp giao tử khác nhau về nguồn gốc NST:  2n.2n  ( Đk không xảy ra trao đổi chéo)

Ø Tỷ lệ mỗi kiểu tổ hợp giao tử khác nhau về nguồn gốc NST:  1/22n  ( ĐK không xảy ra TĐC)

Ø Số kiểu tổ hợp giao tử mang a NST có nguồn gốc từ ông nội  và  b NST có nguồn gốc từ bà ngoại:  

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: