Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
22/12/2023 | 09:30 - Lượt xem: 207

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG, XIN HỌC LẠI

Mời các PH và HS xem văn bản hướng dẫn Quy trình giải tuyết thủ tục chuyển trường, xin học lại ở link sau:

http://thptthanglonghanoi.qom.vn/uploads/23-24/Quy trình giải quyết thủ tục chuyển trường, xin học lại.pdf

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác