Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
31/10/2018 | 15:08 - Lượt xem: 1705

Hướng dẫn các thủ tục hành chính trường THPT Thăng Long

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

- THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

- THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP

- THỦ TỤC CẤP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC SINH

- THỦ TỤC XÁC MINH VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

- QUI ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH

- THỦ TỤC MƯỢN, RÚT HỌC BẠ VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ

 

 

I - THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

 1. Người có nguyện vọng xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT điền nội dung vào đơn xin cấp lại bản sao bằng theo mẫu (dán kèm ảnh 3x4). Nộp cho văn phòng trường.
 2. Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin.
 3. Ban giám hiệu ký xác nhận.
 4. Người có nguyện vọng nộp đơn tại Phòng tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Số 23 Quang Trung, Quận Hoàn  Kiếm, Hà Nội).

*)   Thời gian giải quyết tại trường : 1 ngày,     Lệ phí : 0 đ

 

II - THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

 1. Người có nguyện vọng chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THPT điền nội dung vào đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (dán kèm ảnh 3x4). Nộp cho văn phòng trường.
 2. Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin.
 3. Ban giám hiệu ký xác nhận.
 4. Người có nguyện vọng nộp đơn tại Phòng tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Số 23 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

*)   Thời gian giải quyết tại trường : 1 ngày,     Lệ phí : 0 đ

 

III - THỦ TỤC CẤP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC SINH

 1. Người có nguyện vọng cấp các loại Giấy chứng nhận  cần :
  • Viết đơn đề nghị.
  • Nộp lại cho văn phòng nhà trường.
 2. Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin. In các loại giấy chứng nhận cho học sinh.
 3. Ban giám hiệu ký xác nhận.

  *)    Lệ phí : 0 đ

 • Thời gian giải quyết : 1 ngày
 • Khi đến văn phòng nhận các loại giấy chứng nhận mang theo chứng minh thư nhân dân.

 

IV - THỦ TỤC XÁC MINH VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 1. Đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu xác minh cần :
  • Đơn đề nghị xác minh (nếu là của cá nhân).
  • Công văn đề nghị xác minh (nếu là của cơ quan, tổ chức).
  • Bản chụp văn bằng, chứng chỉ cần xác minh.
 2. Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin.
 3. Ban giám hiệu ký xác nhận.

  *)     Lệ phí : 0 đ

 • Thời gian giải quyết : 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác minh

 

V - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH

(Theo công văn 9725 ngày 15/12/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1.  HỒ SƠ :

a.  Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đến.

b.  Học bạ (nếu chuyển trường giữa năm học phải có Bảng kết quả học tập).

c.  Bản sao Giấy khai sinh.

d.  Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.

e.  Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

g.  Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tốt nghiệp (nếu có).

Học sinh chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội phải có thêm :

i.  Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD&ĐT tạo nơi đi cấp.

k.  Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

2.  TRÌNH TỰ :

a.  Chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội :

 • Học sinh tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và hồ sơ của học sinh nếu đầy đủ, hợp lệ Hiệu trưởng ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường của học sinh. Sau đó học sinh nộp hồ sơ chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội để được xem xét giải quyết.

b.  Chuyển đến các trường trong nội bộ thành phố : Học sinh tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến và nộp hồ sơ theo 02 giai đoạn :

 • Giai đoạn 1 (liên hệ chuyển trường) : Học sinh nộp đơn xin chuyển trường (theo mẫu), Giấy giới thiệu chuyển trường, bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập tại trường THPT xin chuyển đến. Khi chưa được Sở duyệt học sinh vẫn tiếp tục học tập tại trường cũ và không được rút toàn bộ hồ sơ.
 • Giai đoạn 2 (nhập học) : Sau khi được Sở duyệt cho phép chuyển trường học sinh mới được rút học bạ, Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tốt nghiệp (nếu có) ở trường cũ để nộp về trường mới. Họ sinh được chuyển về trường mới để học tập.

 

VI - THỦ TỤC MƯỢN, RÚT HỌC BẠ

 1. Người có nguyện vọng xin mượn, rút học bạ

Gặp Văn phòng nhà trường để nhận đơn mượn, rút học bạ.

2. Cần khai đầy đủ các mục trên đơn mẫu, xin chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

3. Xin chữ ký của Ban giám hiệu.

    4. Gặp Văn phòng nhà trường để làm thủ tục mượn. rút

*)   Thời gian giải quyết : 1 ngày,     Lệ phí : 0 đ

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác