Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Monday, 15/08/2022 | 17:39

Nội dung ôn tâp lịch sử 11

1. Tình hình nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đối với Mĩ
- NỘi dung Chính sách mới của Tổng thống Rudoven, tác dộng của chính sách đó đối với nền kinh tế, xã hội Mĩ
2. Phong trào giải phóng dân tộc của Trung Quốc giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Phong trào Ngũ Tứ
- Nét mới của cách mạng Trung Quốc so với cuối thế kỉ XIX
3. Phong trào cách mạng của các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Phong trào cách mạng Lào, Campuchia
- Nét mới của cách mạng ĐÔng Nam Á so với giai đoạn cuối thế kỉ XIX
4. Chiến tranh thế giới thứ Hai (1939-1945)
- Nguyên nhân của chiến tranh
- Bảng niên biểu các sự kiện 
- Kết cục của chiến tranh, ảnh hưởng của chiến tranh đối với cách mạng Việt Nam

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: