Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Friday, 23/08/2019 | 01:42 - Lượt xem: 1408

Những học sinh tiêu biểu xuất sắc trong kì thi THPT Quốc gia 2017

NHỮNG HỌC SINH TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA

 

TT Họ và tên Lớp Nhóm môn 1 Nhóm môn 2;3
Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 NGUYỄN ĐÌNH QUANG ANH 12T3 A 9.6 9.25 9.75 28.6          
2 VƯƠNG NGỌC QUỲNH 12A3 A1 9.4 9 10 28.4          
3 PHẠM LÊ NGỌC MAI 12T3 A1 9.2 9.25 9.8 28.25          
4 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 12T4 A 9.4 9 9.75 28.15 A2 9,4 9,75 7,8 26,95
5 ĐINH TÚ ANH 12T5 A 8.6 10 9.5 28.1 A1 8.6 10 9.4 28
A2 8,6 9,5 9,4 27,5
6 NGUYỄN DUY ĐỨC ANH 12T1 A1 9.2 9.5 9.4 28.1 A 9.2 9.5 8.25 26.95
7 PHAN KIM THÀNH TRUNG 12T1 A2 9,4 9,25 9,6 28,05 A 9.4 8.5 9.25 27.15
A1 9.4 8.5 9.4 27.3
8 NGUYỄN THU TRANG 12A4 A2 9,2 9,25 9,6 28,05 A 9.2 8.5 9.25 26.95
A1 9.2 8.5 9.6 27.3
9 LÊ GIA KHÁNH 12T1 A1 9.2 9 9.8 28          
10 NGUYỄN ĐẮC NGỌC HƯNG 12T4 A2 9,2 9,5 9,2 27,9 A1 9.2 8.75 9.2 27.15
A 9.2 8.75 9.5 27.45
11 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12T4 B 8.8 9.75 9.25 27.8 A2 8,8 9,75 8,8 27,35
12 TRẦN LINH CHI 12D2 A1 9.6 8.5 9.6 27.7 D 9.6 8.25 9.6 27.45

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: