Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

Vút bay: Music day

Ngày 26/07/2018

Vút bay: Hé lộ

Ngày 26/07/2018

Vút bay: Thư ngỏ

Ngày 26/07/2018

CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG

Ngày 20/09/2017

Những cảm xúc chân thành và sâu lắng của một nữ học sinh lớp 10 khi trở thành thành viên của Đại gia đình Thăng Long

The face: Bạn Khánh Chi

Ngày 02/08/2017

PHỏng vấn bạn Lâm Khánh Chi

The face: Bạn Lê Hữu Tùng

Ngày 02/08/2017

Phỏng vấn bạn Lê Hữu Tùng