Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Friday, 24/05/2019 | 18:40 - Lượt xem: 836

KẾT QUẢ HỘI THI "TÀI NĂNG THĂNG LONG"

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

KẾT QUẢ HỘI THI  TÀI NĂNG THĂNG LONG” NĂM 2014

KHỐI: 10

 

Cơ cấu giải thưởng: 1G1, 2G2, 3G3, 4GKK/ Khối

 

STT

LỚP

NỘI DUNG THI

TỔNG GIẢI

 

Làm hoa giả

Tỉa củ quả

SP tái  chế

G1

G2

G3

GKK

G1

G2

G3

G KK

G1

G2

G3

GKK

1

10T1

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

1 giải Nhất

1 giải Nhì

1 giải Ba

2

10T2

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

1 Nhất

1 Khuyến Khích

3

10T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

1 giải Ba

4

10T4

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2 giải KK

5

10T5

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

2 giải nhì

1 giải Ba

6

10T6

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

1 giải Nhất

1 giải Nhì

1 giải Ba

7

10A1

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

1 giải Nhì

1 giải Ba

1giair KK

8

10A2

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2 giải Ba

9

10A3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

2 giải KK

10

10D1

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

1 giải Nhì

2 giải KK

11

10D2

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

2 giải Ba

1 giải KK

12

10D3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

1 giải KK

13

10D4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

1 giải KK

14

10D5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

1 giải KK

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                      KHỐI: 11

 

 

STT

LỚP

NỘI DUNG THI

TỔNG GIẢI

 

Làm hoa giả

Tỉa củ quả

SP tái  chế

G1

G2

G3

GKK

G1

G2

G3

GKK

G1

G2

G3

GKK

1

11T1

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1 giải Nhất

1 giải Ba

2

11T2

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

1 giải Ba

1 giải KK

3

11T3

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

3 giải KK

4

11T4

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

2 giải Nhì

1 giải KK

5

11T5

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1 giải Ba

6

11A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

11A2

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

1 giải Nhì

1 giải Ba

1 giải KK

8

11A3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

2 giải KK

9

11D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

1 giải Ba

10

11D2

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

1 giải Ba

2 giải KK

11

11D3

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

1 giải Nhì

1 giải KK

12

11D4

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

1 giải Nhất

1 giải Ba

1 giải KK

13

11D5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

2 giải Nhì

1 giải Nhất

14

11D6

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2 giải Ba

                                                                                                                                                                                                                               

                                                         KHỐI: 12

 

 

 

STT

LỚP

NỘI DUNG THI

TỔNG GIẢI

 

Làm hoa giả

Tỉa củ quả

SP tái  chế

G1

G2

G3

GKK

G1

G2

G3

GKK

G1

G2

G3

GKK

1

12T1

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

3 giải KK

2

12T2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

2 giải KK

3

12T3

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

1 giải Ba

2 giải KK

4

12T4

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

2 giải Ba

1 gải KK

5

12T5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

1 giải nhất

2 giải nhì

6

12A1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giải KK

7

12A2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

2 giải KK

8

12A3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

2 giải Ba

9

12A4

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1 giải Nhì

1giải Ba

10

12D1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

1 giải Nhì

11

12D2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giải Ba

12

12D3

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

1 giải Nhất

2 giải Nhì

13

12D4

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

2 giải Ba

1 giải KK

14

12D5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giải Nhất

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

 

                 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: