Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Friday, 24/05/2019 | 18:28 - Lượt xem: 2574

KẾ HOẠCH TRƯỚC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 – 2015

      

 

THỨ, NGÀY, THÁNG

KẾ HOẠCH

Thứ Sáu

8 – 8 – 2014

-Kết thuc đợt học hè của khối 10

-Thông báo TKB số 1 năm học 2014 – 2015.

 

Thứ Hai + Ba

11,12 – 8 – 2014

-Hoạt động ngoại khóa của Công đoàn

 

 

Thứ Tư

13 – 8 – 2014

- 8 giờ 00: Họp giáo viên chủ nhiệm 42 lớp năm học 2014 – 2015.

- 9 giờ 00: Thông báo danh sách học sinh lớp 10 – Theo đơn vị lớp.

                 Thông báo danh sách học sinh chuyển ban – Khối 11.

 

Thứ Năm

14 – 8 – 2014

-8 giờ 00: Tập trung học sinh lớp 10 – Theo đơn vị lớp.

 

 

Thứ Sáu

15 – 8 – 2014

-7 giờ 00: Khảo sát trình độ Tiếng Anh – Các lớp 10 học chương trình Tiếng Anh mới của BỘ GD&ĐT.

 

Thứ Bảy

16 – 8 – 2014

-Tập trung toàn trường theo ca:

+7 giờ 15:  Tập trung các lớp CA SÁNG:

   Gồm có: 14 lớp 12

                    7 lớp 10: 10A1 – 10A2 – 10D1 – 10D2 – 10D3 – 10D4 – 10D5

+15 giờ 00: Tập trung các lớp CA CHIỀU:

     Gồm có: 14 lớp 11

                     7 lớp 10: 10A3 – 10A4 – 10T1 – 10T2 – 10T3 – 10T4 – 10T5

 

Thứ Hai

18 – 8 – 2014

-Toàn trường học theo TKB số 1

        CA SÁNG :                                                       CA CHIỀU:

  Tiết 1: Từ 7 giờ 00 →  7 giờ 45    Tiết 1: Từ 13 giờ 00 → 13 giờ 45          

  Tiết 2: Từ 8 giờ 00 →  8 giờ 45    Tiết 2: Từ 13 giờ 55 → 15 giờ 40              

  Tiết 3: Từ 8 giờ 55 →  9 giờ 40     Tiết 3: Từ 14 giờ 50 → 15 giờ 35               

  Tiết 4: Từ 9 giờ 50 → 10 giờ 35    Tiết 4: Từ 15 giờ 50 → 16 giờ 35               

  Tiết 5: Từ 10 giờ 45 → 11 giờ 30   Tiết 5: Từ 16 giờ 45 → 17 giờ 30         

Thứ Tư

20 – 8 – 2014

-Bồi dưỡng đội tuyển thi HSG lớp 12: Tiết 4,5 ca sáng

 

 

Thứ Sáu

5 – 9 - 2014

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 - 2015

 

                                                                                            BAN GIÁM HIỆU

 

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: