Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Sunday, 02/10/2022 | 07:59

ĐỊA LÍ 11

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÍ 11

 

I.Lý thuyết

1.     So sánh  điểm giống và khác nhau của khu vực Tây Nam Á và Trung Á

2.     Chứng minh vai trò cung cấp dầu mỏ của Tây Nam Á và Trung Á

3.     Nêu đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ LB Nga. Đánh giá thuận lợi và khó khăn

4.     Phân tích điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên LBN. Đánh giá thuận lợi và khó khăn chung.

5.     Sử dụng lược đồ phân bố dân cư LB Nga, nhận xét sự phân bố dân cư và giải thích.

6.     Sử dụng lược đồ phân bố dân cư  Hoa Kì, nhận xét sự phân bố dân cư và giải thích.

7.     Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Hoa Kì và giải thích nguyên nhân.

8.     Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

II.Bài tập

1.     Vẽ biểu đồ đường, rút ra nhận xét và giải thích

2.     Vẽ biểu đồ hình tròn, rút ra nhận xét và giải thích

 

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: