Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Sunday, 26/06/2022 | 19:03

Đề Thi Hóa học kỳ I- Lớp 11 trường Hà Nội Amsterdam

Sở GDĐT Hà Nội

TRƯỜNG THPT HÀ NỘI - AMSTERDAM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn Hóa - Lớp 11

Năm học: 2008 - 2009

Thời gian : 60 phút

 

I. Phần chung cho cả hai ban

Câu 1.  (2,0 điểm).

      Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

Câu 2.  ( 2 điểm )

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, amoni nitrat, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Câu 3. ( 2 điểm )

Hỗn hợp A gồm Na2CO3 và NaHCO3. Viết phương trình phân tử và ion thu gọn của các phản ứng hóa học xảy ra khi cho hỗn hợp A lần lượt tác dụng với:

      a) dung dịch HCl dư.

      b) dung dịch Ca(OH)2 dư.

Câu 4. ( 2 điểm )

Hòa tan 3,36 gam hỗn hợp A gồm Cu và CuO bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch B và 0,896 lít hỗn hợp khí ( đktc ) gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19.

      a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

      b) Tính khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A.

      c) Cho thêm 4,8 gam Cu vào dung dịch B rồi thêm tiếp 50 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng thấy có V lít khí NO ( đktc ) thoát ra. Tính V?

II. Phần riêng cho từng ban

Câu 5a. ( 2 điểm ). Dành cho ban cơ bản.

      1. Viết phương trình hóa học thực hiện các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

      2. Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,50% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.

Câu 5b. ( 2 điểm ). Dành cho ban nâng cao.

      1. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học minh họa. 

      2. Cho 9,92 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít hỗn hợp khí B ( đktc ) gồm NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Mặt khác, nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với khí CO dư thì sau phản ứng hoàn toàn thu được 7,84 gam Fe. Tính V?

------------------------------------------------------

Cho: H = 1; N = 14; O = 16; Fe = 56; Cu = 64

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: