Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Friday, 24/05/2019 | 19:03 - Lượt xem: 462

Công văn của sở GD-ĐT Hà Nội về phòng chống bệnh xuất huyết

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 2480/SGD&ĐT-CTTT

V/v triển khai công tác y tế và hoạt động chữ thập đỏ trong trường học              năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

 

Hà Nội, ngày 01tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị trường học trực thuộc;

- Các Trung tâm GDNN - GDTX.

         

          Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng công tác Y tế và hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ GD&ĐT quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13); Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học (Thông tư 07).

          Để triển khai công tác y tế và hoạt động chữ thập đỏ trong trường học năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; các đơn vị trường học trực thuộc; các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố trang bị các loại sổ phục vụ công tác y tế và hoạt động chữ thập đỏ trong trường học năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

          1. Sổ phục vụ công tác Y tế trường học: (Căn cứ điều 8 Thông tư 13)

          - Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh: 01 cuốn/01 học sinh đầu cấp (lớp 1-6-10)

          - Sổ khám bệnh: 4 cuốn/trường

          - Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh: 4 cuốn/trường

          - Sổ tổng hợp hoạt động y tế trường học: 01 cuốn/trường

- Sổ quản lý thuốc và trang thiết bị y tế: 01 cuốn/trường

          2. Sổ hoạt động chữ thập đỏ trường học: (Căn cứ Thông tư số 07)

          - 01 cuốn/ trường

          Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai tổng hợp số liệu và đăng ký số lượng cụ thể gửi về phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT (mẫu đăng ký gửi kèm công văn) qua email: hssv@hanoiedu.vn trước ngày 15/8/2017.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với ông Đinh Đức Chính, Chuyên viên phòng Chính trị, tư tưởng (Điện thoại: 024.39411232/0904010044)

 

Nơi nhận :                                                                                  

- Như trên; (để thực hiện)

- BGĐ Sở; (để b/c)

- Lưu: VT, CTTT.                                                                     

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Ngọc Tuấn

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: